Skontaktuj się z nami

kontakt@nbrand.pl
Tel: 785 785 785
Współpraca
kontakt@nbrand.pl
Back

Regulamin sklepu nBrand

Regulamin Sklepu internetowego nBrand.pl

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez sklep internetowy nBrand.pl, prowadzony przez:

 

Mateusz Niski
14-500 Braniewo, ul. Mielczarskiego 22/6
tel: 735 663 943
e-mail: kontakt@nbrand.pl

 

(dalej: „Administrator”).

 

1.2. Sklep nBrand oferuje usługi z zakresu projektowania stron internetowych oraz marketingu internetowego.

1.3. Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Sklep oraz prawa i obowiązki Klientów.

1.4. Korzystanie z usług Sklepu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2. Usługi oferowane przez Sklep

2.1. Sklep „nbrand.pl” oferuje usługi informatyczne, w tym tworzenie stron internetowych, integracje z systemami zewnętrznymi oraz pozycjonowanie firm w wynikach wyszukiwania Google.

2.2. Szczegółowe informacje o oferowanych usługach, wraz z cenami, są dostępne na stronie internetowej Sklepu.

3. Rejestracja i konto klienta

3.1. Aby korzystać z usług Sklepu, Klient może być zobligowany do zarejestrowania się i utworzenia konta.

3.2. W trakcie rejestracji Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych.

3.3. Konto Klienta jest osobiste i nie może być udostępniane innym osobom. Klient jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła.

4. Zamówienia i umowy

4.1. Zamówienia na usługi oferowane przez nBrand można składać za pośrednictwem strony internetowej sklepu lub w inny wskazany przez sklep sposób.

4.2. Każde zamówienie jest traktowane jako oferta zawarcia umowy, która jest akceptowana przez nBrand po potwierdzeniu zamówienia przez klienta.

4.3. Warunki umowy, w tym zakres usług, koszty i terminy, są uzgadniane indywidualnie z każdym klientem.

4.4. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta lub braku dostępności usług.

5. Płatności

5.1. Ceny usług podawane są na stronie internetowej Sklepu.

5.2. Klient może dokonać płatności za zamówione usługi za pomocą dostępnych na stronie internetowej Sklepu metod płatności.

5.3. Koszty usług oraz terminy płatności są ustalane w indywidualnych umowach z klientem.

6. Ochrona Danych Osobowych

6.1. Administrator zapewnia, że wszystkie dane osobowe Klienta są ściśle strzeżone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

6.2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu.

7. Reklamacje i zwroty

7.1. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące świadczonych usług.

7.2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres e-mail kontakt@nbrand.pl

7.3. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Odpowiedzialność

8.1. nBrand nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub szkody wynikłe z działań klienta lub osób trzecich.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Regulamin sklepu internetowego nBrand może ulec zmianie, przy czym zmiany te będą publikowane na stronie internetowej sklepu.

9.2. Korzystanie z usług nBrand oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności nBrand.

9.3. Wszelkie spory między Klientem a Administratorem rozstrzygane będą przez sąd właściwy zgodnie z przepisami prawa polskiego.

9.4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej sklepu nBrand.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Sklepu internetowego „nbrand.pl” i stanowi umowę między Klientem a Administratorem. Przed korzystaniem z usług Sklepu zachęcamy do dokładnego zapoznania się z treścią Regulaminu

Ta strona przechowuje pliki cookies na Twoim komputerze. Polityka Prywatności